Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Jódtabletta kiosztási gyakorlat

Megjelent: 2023. 05. 31.

A Bátyai Művelődési Ház adott otthont Bátya és Öregcsertő köteles polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek szakkiképzésének, melynek részeként a jódtabletta kiosztás eljárásrendjének begyakorlására is sor került. Bátya polgármestere, Fekete Csaba köszöntője után a két település veszélyeztetettségéről, a polgári védelmi szervezetekről, a lakosság riasztásával és a polgári védelmi szervezetek működésbe lépésével kapcsolatos feladatokról Gödön Sándor tű. ezredes és Kardosné Magony Mária tű. százados tartott előadást. Az általános ismertető után a települési polgári védelmi parancsnokság, valamint a polgári védelmi feladatok ellátására létrehozott infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai egységekbe beosztott személyek munkacsoportjaikban az életszerűen bekövetkezhető veszélyeztető szituációkra adott válaszlépéseket dolgozták ki. Ennek keretében a felhőszakadással kísért vihar, erős havazás hóátfúvással, a településen átvezető főúton bekövetkező veszélyes szállítmány balesete és a nukleáris veszélyeztetettség miatti lakosságvédelmi intézkedéseket fogalmazták meg. Ezek után az egységek vezetői sorban jelentették a meghozott intézkedéseket, külön kitérve a „Mikor, kivel, miért és hogyan”-ra. Ennek a módszernek erőssége, hogy minden résztvevő komplex módon látja az előállt helyzetre való válaszlépéseket, valamint azok egymásra utaltságát. Fekete Csaba Bátya és Kis-Vén László Öregcsertő polgármestere, mint a védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos települési szintű feladatok felelőse irányította és összehangolta a feladatok végrehajtását. A továbbiakban a szakkiképzés mellett gyakorlati képzés is folyt. Az eddigi helyszínen a jódtabletta kiosztás eljárásrendje következett. A Paksi Atomerőmű biztonságosan üzemel, melynek egyik záloga a többrétegű védelmi rendszer és a kiképzett személyi állomány. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy olyan baleset történik, melynek során az erőműből radioaktív anyag kerül a környezetbe. Erre a kis eséllyel bekövetkező esetre készült fel a két település polgári védelmi szervezet teljes állománya.\ A jódtabletta védelmi mechanizmusáról, adagolásáról Réfy Anita, Kalocsa Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának járványügyi szakügyintézője tartott ismertetetőt. Az elméleti ismeretek áttekintése után lemodellezték azt a folyamatot, amely a polgármester riasztásától a polgári védelmi szervezetek működésbe lépéséig tartott. Ez után következett a jódtabletta osztó helyek kialakítására, ahol előbb a kiosztás folyamatát mutatták be, majd a honvédelmi és közbiztonsági referensek bevonásával egyben végre is hajtották azt. A gyakorlati képzés másik helyszíne a közeli általános iskola udvara volt, ahol a műszaki és kárfelszámoló egység az ár- és belvízvédelmi védművek (homokzsák megtöltése, ellennyomó medence, bordás megtámasztás, nyúlgát) építését és a mentésben, helyreállításban résztvevők helyszíni pihentetésének biztosítása érdekében a sátorépítést gyakorolták. A 133 főt megmozgató gyakorlaton részt vettek a Paksi Atomerőmű 30 km-e körzetben lévő Bács-Kiskun vármegyei települések közbiztonsági és honvédelmi referensei is, akik településükön közvetlenül segítik a védekezésért felelős személy, vagyis a polgármester ez irányú munkáját. A képzés és gyakorlat megvalósulását a helyszínen végigkövette dr. Bedics Andrea Kalocsa Járás Helyi Védelmi Bizottság elnöke és Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke.