Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Meghívó

Megjelent: 2023. 03. 01.

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség valamennyi tagja részére!

Székhelyén

 

Tisztelt Szövetségi tag!

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség Közgyűlését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2023. március 31. 16.00 óra

Az ülés helyszíne: Kiskunhalas, Petőfi utca 7. (Tiszti Klub)

Az ülés tervezett napirendi pontjai:

  1. Beszámoló a BKM PVSZ 2022. évi tevékenységéről és a gazdálkodásáról  

Előterjesztő: Mészáros Zoltán

2.    Felügyelőbizottság jelentése

Előterjesztő: Faludi Éva Szidónia, FEB elnök

    1. évi Beszámoló elfogadása
  1. BKM PVSZ 2023. évi Munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Mészáros Zoltán

  1. Tájékoztató a BKM PVSZ működésének aktuálisairól

Előterjesztő: Mészáros Zoltán

  1. Vezető tisztviselők újraválasztása

Előterjesztő: Mészáros Zoltán

  1. Alapszabály módosítása

Előterjesztő: Mészáros Zoltán

  1. Egyebek.

A Közgyűlés határozatképességére vonatkozóan az Alapszabály 8. 8 pontja alapján „a szavazásra jogosult tagok egyszerű többsége (50%+1 tag személyes jelenlét vagy képviselői útján történő jelenlét) szükséges” miatt megjelenésére föltétlen számítok.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, akkor a Közgyűlést ismételten összehívom az eredeti napirendi pontok szerint, 2022. április 2.-án 16.30 órára, Kiskunhalas, Petőfi utca 7. helyszínre. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem, részvételi szándékáról és a napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatáról a kozeplok@vipmail.hu e-mail címre 2023. március 28.-ig visszajelezni szíveskedjen.

Amennyiben a Közgyűlésen nem áll módjában személyesen részt venni, kérem a határozatképesség érdekében felhatalmazottját a csatolt Meghatalmazással delegálni.

Kecskemét, 2023. március 1.

\ Mészáros Zoltán sk.

Mészáros Zoltán sk.

elnök