Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

A Bács-Kiskun megyei Petőfi Mentőcsoport nemzeti újraminősítő gyakorlata

Megjelent: 2022. 10. 15.

2022. október 14-15-én Hartán került sor a 2012-ben alakult és korábban nemzeti minősítést szerzett területi rendeltetésű Bács-Kiskun megyei Petőfi Mentőcsoport újraminősítő gyakorlatára. A tizenhárom önálló szervezeti egységből létrehozott mentőcsapat kétnapos gyakorlatán a különböző foglalkozások, gyakorlások a kárhelyszínnek kijelölt, a Harta önkormányzathoz tartozó Duna partszakaszon kerültek végrehajtásra.

A mentőcsoport a megye elhelyezkedéséből, veszélyeztetéséből adódóan vesz részt a komplex árvízi védekezésekben, a különböző mentési tevékenységekben, együttműködve a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel és más együttműködőkkel. Fontos feladata felkészülni a különböző elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és más tényezők okozta veszélyhelyzetek leküzdésére a lakosság védelme érdekében.

A gyakorlat terve szerinti szcenáriónak megfelelően folyamatos kommunikáció folyt az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a vezetési ponttal az egyes kárhelyszínekről, emellett folyamatos figyelőszolgálat, objektumok, kárhelyek, eszközök őrzése-védelme és közúti akadályok előre-vonásokhoz történő felszámolása is állandó feladat volt a gyakorlók számára.

A feltételezett káresemények szerint a Duna 1547-es folyamkilóméterénél Harta védelmét a védművek 870 cm-ig biztosítják, de a várható legnagyobb mértékadó vízszint még magasabb értékre volt várható, ezért az 1. számú rézsűcsúszás ellen foglalkozási helyen nyúlgátépítés, töltésmagasítás volt a feladat. A 2. részfoglalkozást a közúti akadály megszüntetése, személyek mentése, ellátása képezte. Ezután következett a hullámverés elleni védelem, a bordás megtámasztás készítése rézsűcsúszás ellen, majd az ellennyomó medence helyének kijelölése, annak megépítése. A 6. foglalkozási helyen a vízről- és vízből mentést kellett gyakorolni, a 7. képzeletbeli kárhelyen pedig az árterületről levonuló árvíz után a visszamaradó belvizet kellett átemelni robbanómotoros szivattyúval.

A gyakorlatot Kis-Juhász Zsolt tű. alezredes mb. megyei pv. főfelügyelő vezette. A minősítő bizottság tagjai a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság PVFŐFE kijelölése alapján Sárossy Gábor tű. alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, valamint Tátrai János tű. alezredes Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője volt.

A gyakorlatot megtekintették Dollenstein László Harta polgármestere, Ossó János tű. ezredes, a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Mészáros Zoltán , - a gyakorlatot anyagiakkal is támogató - Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke.

A gyakorlat zárásakor a gyakorlatvezető és minősítők a minősítő gyakorlatot eredményesnek ítélték meg. A támogatók részéről az MPVSZ elnöke nevében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, szakmai alelnök köszöntette a jelen lévőket, gratulált a színvonalas szakmai munkához A tábornok a Szövetség nevében elismerését fejezte ki a mentőcsapatok tagjainak a lakosság védelmében önkéntesen vállalt szolgálatukért.

Farkasné Fazekas Mária ny. tű. ezredes, a Petőfi Mentőcsoport parancsnokhelyettese megköszönte a személyi állomány kétnapos megfeszített, új eredményes minősítést hozó munkáját, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, az országos- és megyei PV Szövetség, Harta település és más közreműködők áldozatos támogatását.

Dr. Muhoray Árpád