Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Bízhatunk a megye fiataljaiban

Megjelent: 2015. 04. 20.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny Bács-Kiskun megyei döntőjén általános és középiskolás diákok mérték össze tudásukat április 20-án, Ágasegyházán 23. alkalommal. Megyénkben az elmúlt héten tartották a katasztrófavédelmi kirendeltségen, hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon a helyi versenyeket, melyre – a korábbi évekhez hasonlóan – több százan érkeztek versenyzők.

A megyei versenyre továbbjutó csapatokat és a kísérő tanárokat Füredi János Ágasegyháza polgármestere köszöntötte, Farkasné Fazekas Mária tű. mk. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő bemutatta a versenybírókat, az állomásparancsnokokat, valamint ismertette a verseny szabályait. Ezt követően a csapatok elfoglalták helyüket, a csapatkapitányok által kihúzott sorszámoknak megfelelő versenyállomásokon.

Tizenhárom állomáshelyen elméleti és gyakorlati feladatok vártak a lelkes és felkészült diákokra. A tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületek témaköreit felölelő tesztlapok kitöltésénél a versenyzők számot adtak elméleti tudásukról, mely magába foglalta a jogszabályi, szakmai és az eljárási ismereteket, a viharjelzéseket és riasztásokat is.

Igazi csapatként kellett együttműködniük a diákoknak a tűzmegelőzés és tűzoltás állomáshely feladatának végrehajtásakor. A felállított akadálypálya egy lakást szimbolizált, melyben tűz keletkezett. A pályán elhelyezett bábukat guggoló járásban - a füsthatár alatt - gyűjtötték össze, majd a célnál lévő puttonyfecskendőhöz futottak, ahol beletöltötték az odakészített vizet és a gúlába rakott dobozokat ledöntötték a vízsugárral. Rendhagyó volt a kimenekítéshez, kitelepítéshez szükséges túlélő csomag összeállítás állomáshelyének megközelítése, hiszen a csapatnak a kijelölt pályán hét 70x70 centiméteres deszkalap segítségével - (mocsárjárás csapatban) – kellett végighaladni. A célnál elhelyezett anyagok, eszközök, használati tárgyak közül választották ki azt a tízet, melyet a túlélő csomagban magukkal kell vinniük egy esetleges kitelepítés során. Az elsősegélynyújtás elvégzése során két diák – védőruhában, hordágy segítségével - kimentette a földön fekvő sérülteket a feltételezés szerint veszélyes anyaggal szennyezett területről. A sérült ellátását a „feltételezett szennyezéssel” nem érintett csapattag végezte.

A következő állomáshelyen fontos szerep jutott a környezettudatos nevelésnek, a környezetvédelemnek. A végrehajtott feladat a versenyzők ismereteit és készségét mérte fel a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok szelektálásával kapcsolatban. Az iparbiztonsági activity-ben a korosztályuknak megfelelő feladványokat rajzolták, mutogatták el vagy írták körül az activity játék szabályait követve a fiatalok. A térlátást segítő ügyességi és szimbólumok felismerése versenyszámban óriáskockákból veszélyre figyelmeztető szimbólumokat ábrázoló képeket raktak ki a tanulók, valamint azonosítaniuk kell a veszélyes anyagok jeleit, jelzéseit. A versenyzők tájékozódási képességét, a térképészeti alapfogalmak ismeretét és a tájoló helyes használatát mérte fel a helymeghatározási állomáson végrehajtott feladat. Ezen az állomáshelyen töltötték ki a résztvevők a Magyarország tavainak viharjelző rendszereiről megfogalmazott kérdéseket tartalmazó tesztlapot is.

A tízes állomáson egy füsttel telített épületben való tájékozódás mellett a csapatoknak különböző, előre meghatározott tárgyakat kellett megtalálni és kihozni a szabad levegőre. A tűzoltó gépjárművön található tűzoltó szakfelszerelések elnevezésének, kategóriájának ismerete és a védőfelszerelések felismerése sem okozott gondot a versenyzőknek. A Közlekedésbiztonsági tesztlap kitöltése után a tanulók egy kerékpáros ügyességi feladatot hajtottak végre. Az ár- és belvíz, helyi vízkárelhárítási állomáshelyen egy meghatározott terepszakasz bevédése érdekében szakszerűen megtöltött homokzsákokból szabályos ideiglenes védmű (nyúlgát) építése volt a feladat.

A verseny végén minden csapattag 1 darab katasztrófavédelmi emblémával ellátott pólót kapott ajándékba, melyet az eredményhirdetésen már viseltek.

A fárasztó délelőtti megmérettetést követően jólesett az ebéd, majd ezt követte a várva várt eredményhirdetés. 

 A verseny eredményei kategóriánként:

Az általános iskolás korcsoportban:

I. helyezett: Aranyosok- Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Kiskunmajsa;

II. helyezett: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kerekegyháza;

III. helyezett: Általános Iskola, Kunfehértó.

A középiskolás korcsoportban:

I. helyezett: Aranycsapat - Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Kiskunmajsa

II. helyezett: Szentistváni Baráti Kör, Baja;

III. helyezett: Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Bajmok (Szerbia).

Az első helyezést elért csapatok elnyerték a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség díját, vagyis ők mehetnek abba a nemzetközi nyári táborba, melyet idén az erdélyi Sarmaságon rendeznek meg. A díjat dr. Ferenczi István, a Szövetség tiszteletbeli elnöke adta át.

Különdíjak:

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) különdíja: Kiskunmajsai Aranyosok, Kunfehértói Általános Iskola, Aranycsapat-Kiskunmajsa valamint a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium csapata.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság külön díjai a közlekedésbiztonsági állomáson legmagasabb pontszámot elérőknek: a Kiskunmajsai Aranyosok és a Jánoshalmi FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági szakképző Iskola és Kollégium.

A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság Elnökének különdíját Faludi Éva és Krizsánné Trója Dolli, a két I. helyezett csapat felkészítő pedagógusa kapta.

Füredi János Ágasegyháza polgármesterének ajándék csomagját a Bajmoki (Szerbia) Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata kapta.