Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny

Megjelent: 2019. 04. 11.

A rendezvényt Gyapjas János tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese és Mészáros Zoltán, a Bács-Ksikun Megyei Polgári édelmi Szövetség elnöke nyitotta meg. A versenyzőket és a felkészítőket Szabó Antal tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő is köszöntötte, majd bemutatta az állomásparancsnokokat. A technikai értekezlet keretében ismertette a verseny szabályait, ezt követően a csapatok elfoglalták helyüket a kihúzott sorszámuknak megfelelő versenyállomásokon.

A csapatok tagjai izgatottan várták, hogy a tizenkét állomáshely milyen kihívásokat tartogat számukra. A teljesítendő feladatokat, feladványokat a szervezők a diákok életkori sajátosságainak figyelembevételével állították össze. A versenycsapatok tagjai a felkészítő tanárok, tűzoltóparancsnokok lelkiismeretes iránymutatásával, szabadidejüket nem kímélve – tanítási órák után és hétvégéiken is – fáradhatatlanul készültek a helyi versenyekre, majd a továbbjutók a megyei próbatételre. A diákok a felkészülés során számos olyan veszélyhelyzeti ismerettel gazdagodnak, melyeket a mindennapi életük során használni tudnak, ezzel is erősítve a magukról és társaikról való gondoskodás képességét és a felelősségteljes gondolkodásukat.

A versenyzőknek a harminc kérdésből álló tesztlap kitöltésekor a katasztrófavédelmi, a tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületek témaköreit felölelő kérdésekre kellett helyes válaszokat adniuk. A második állomáshelyen a vízkárelhárítási és lakosságvédelmi ismereteik alapján kellett bejelölniük térképen az elöntött területet, meg kellett nevezni a veszélyeztetett települést és fel kellett sorolni öt szükséges lakosságvédelmi intézkedéstípust. A következő helyszínen egy ellennyomó medence építése volt a feladat. Fontos volt, hogy a diákok megfelelően töltsék meg a homokzsákokat és azokat szakszerűen helyezzék el az ideiglenes védmű készítése során. A gyermekek tudatos környezetvédelemre nevelésének is jutott szerep a versenyen, amikor a fiataloknak a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően kellett a hulladékot szétválogatni, majd azt a megfelelő gyűjtődobozba helyezni. A következő helyszínen a fiatalok feladata igen összetett volt. Első körben bejelentést kellett tenniük egy szimulált veszélyes anyagot szállító jármű balesetéről, majd a háztartásban előforduló veszélyes anyagokat kellett felismerniük, valamint veszélyességi bárcákat kellett beazonosítaniuk. A hatodik állomáshelyen a tanulók egy közlekedésbiztonsági tesztlapot töltöttek ki. A tűzoltókészülék használatának, jelzéseinek ismerete, a tűzjelzés szabályai, a tűzoltó védőfelszerelés használata, valamint a tűz oltása sem okozott gondot a versenyzőknek. A tűzoltó szerelési feladatnál a fiatalok igazi csapatként dolgoztak együtt, gurították a tömlőket, szerelték a sugarat és „oltottak”. Ezt követően egy feltételezett földrengés következtében a romok alá szorult sérülteket mentették és részesítették elsősegélyben a diákok. A tízes állomáshelyen töltötték ki a résztvevők a Magyarország tavainak viharjelző rendszereiről megfogalmazott kérdéseket tartalmazó tesztlapot. Az utolsó előtti feladatnál a diákoknak az asztalon elhelyezett harmincöt tárgyból ki kellett választani húszat, amit tartalmaznia kell a kimenekítéshez, kitelepítéshez szükséges veszélyhelyzeti csomagnak. A versenyzőknek az utolsó állomáshelyen négy kötéstípust kellett időre megkötniük, valamint tűzoltó szakfelszerelés felismerése volt a feladat.

A verseny eredményei kategóriánként:

Az általános iskolás korcsoportban

I. helyezett Baja Szentistváni Általános Iskola – Száz-a-sok csapata

II. helyezett Vuk Karadžić Általános Iskola – Bajmoki ÖTE Morzsái

III. helyezett Hartai Ráday Pál Általános Iskola és AMI

 A középiskolás korcsoportban

I. helyezett Szent Benedek Általános Iskola és AMI PG Tagintézménye - Kiskunfélegyháza

II. helyezett Kalocsai Szent István Gimnázium – Stúdió Brigád

III. helyezett KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Dékáni I. csapata

A versenyt megtekintette Gáspár József, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség vezetőségi tagja, aki elismerő szavakkal méltatta a példás rendezést, külön kiemelve a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség hozzájárulását a sikeres rendezvényhez, illetve kiemelte Szövetség Bajai koordinátorának Balatonné Sáfrány Erikának munkáját, aki az általános iskola első helyezett csapatának felkészítője is volt egyben.

Gratulálunk!

Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy