Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Közgyűlés

Megjelent: 2019. 04. 26.

Mészáros Zoltán elnök bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket, külön dr. Endrődi István Urat, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökét és Geiger János nyá. pv. ezredes Urat, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi vezetőjét.

A határozatképesség megállapítását követően megválasztották a levezető elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. A meghívóban jelzett napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett.

Első napirendi pontként a BKM PVSZ 2018. évi tevékenységéről és a gazdálkodásáról, közhasznúsági mellékletének beszámolóját hallgatták meg. Az elnök részletesen bemutatta a Szövetség 2018. évi tevékenységét, valamint a Kecskeméti Törvényszéknek benyújtandó 2018. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” tervezetét. Ezt követően Faludi Éva Szidónia, a Felügyelő Bizottság vezetője tette meg jelentését, majd összegezve elmondta: a BKM PVSZ tevékenységét a jogszerű és átlátható működés jellemezte.

Dr. Endrődi István, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke hozzászólásában méltatta a Szövetség tevékenységét, és további hasonló sikeres évet kívánt. A hozzászólást követően a jelenlévő tagok egyhangúan megszavazták a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót.

A következő napirendben megtárgyalták és megszavazták a 2019. évi munka- és pénzügyi tervet. A terv a korábbi évek feladatrendszerével összhangban lévő feladatokat tartalmaz.

Utolsó előtti napirendi pontban az elnök a közelmúlt eseményeiről és az aktuális feladatokról adott tájékoztatást (ifjúsági versenyek, mentőcsoport gyakorlatok, bajai és szlovéniai tábor, pályázat, stb.).

Az egyebek napirendi pontban téma, illetve kérdés nem merült fel. Mészáros Zoltán elnök az ülés bezárása előtt meghívta a jelenlévőket egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött vacsorára.