Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Megtartotta éves Közgyűlését a BKM PVSZ

Megjelent: 2022. 05. 20.

A május 20-i Közgyűlésnek hagyományosan a kiskunhalasi Tiszti Klub adott otthont.

35 fő jelenlétével Közgyűlés határozatképes volt. Előbb a levezető elnök (Hajzer László), majd a jegyzőkönyvvezető (Faludi Éva Szidónia) és a jegyzőkönyv hitelesítők (Jakity Ágota és Lakatos Tamás) megválasztására került sor.

A rendezvény elején Mészáros Zoltán elnök kezdeményezésére 1 perces néma főhajtással adóztunk az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaink emlékének.

Hajzer László tájékoztatta a tagokat, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett., majd szavazásra bocsájtotta azt, melyet az alábbiak szerint elfogadtak:

  1. Beszámoló a BKM PVSZ 2021. évi tevékenységéről és a gazdálkodásáról, közhasznúsági melléklet.
  2. Felügyelőbizottság jelentése
  3. Beszámolók elfogadása, határozatok hozatala
  4. BKM PVSZ 2022. évi Munka- és pénzügyi tervének elfogadása
  5. Tájékoztató a BKM PVSZ működésének aktuálisairól
  6. Egyebek.

A napirendi pontok tárgyát képező anyagok a tagok elektronikusan megkapták, illetve a honlapon is közzétételre kerültek.

Mészáros Zoltán részletesen ismertette a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót, majd Faludi Éva Szidónia, mint a Felügyelő Bizottság elnöke tette meg jelentését.

Ezek után dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Babud Jenő tű. ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője méltatta a Szövetség szakmai munkáját, amely több szálon is kötődik a katasztrófavédelmi igazgatóság munkájához. Hajzer László hozzászólásában üdvözölte az Alapszabály szerinti vállalások megvalósulását és kiemelte a jogszabályoknak megfelelő működést.

Az ezt követő szavazáson a BKM PVSZ 1/2022. évi határozatával – ellenszavazat nélkül – elfogadták a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót.

A 2022. évi Munka- és Pénzügyi Terv ismertetésekor Mészáros Zoltán hangsúlyozta, hogy a tervben szereplő feladatok szinkronban állnak a Szövetség vállalásaival, a humán lehetőségekkel, továbbá a feladatokhoz rendelt anyagi források adottak, természetesen a megfelelő tartalék képzésével. A Közgyűlés 2/2022. számú határozatával elfogadta a 2022. évi Munka- és Pénzügyi Tervet.

Az elnök az 5. napirendi pontban tájékoztatta a tisztelt Közgyűlést a közelmúlt történéseiről és a folyamatban lévő feladatokról, nevezetesen a pályázatokról és támogatásokról, a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekről, a polgári védelmi képzésekről és gyakorlatokról, a drogprevenciós tevékenység állásáról, valamint a nyári hazai és nemzetközi tábor szervezésének állásáról.

Az egyebek napirendi pontban került sor a Covid miatt elmaradt 2021. évi Benke László Emlékplakett átadására, melynek díjazottja: Gödön Sándor tű. ezredes, Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője. Gödön Sándor, aki a Szövetség szakmai alelnöki tisztét is ellátja, megtisztelőnek nevezte az elismerést.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból emléktárgy jutalomban részesült a Szövetség alapító elnöke, Hajzer László, így is elismerve a szervezet érdekében hosszú éveken át végzett sikeres és kiemelkedő munkáját.

A rendezvény hivatalos részét követően vacsorával egybekötött bajtársi beszélgetéssel zárult az ülés.

Fotó: Lakatos Tamás