Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Sikeres újraminősítő gyakorlat Kalocsán

Megjelent: 2022. 05. 28.

A gyakorlat célja volt, hogy a mentőcsoport gyakorolja az árvízi védekezés, a mentési tevékenységek alapvető szakmai feladatait. Mindezzel szolgálja az elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és az árvíz következtében kialakuló válsághelyzetében a természeti katasztrófák elhárításában, a következmények felszámolásában való részvételt.

Cél volt továbbá a BM OKF főigazgató intézkedésében foglaltak szerint az eredményes minősítés elnyerése kiemelt szemponttal arra, hogy a 22 tagú mentőcsapat tagjai jelentős mértékben megújultak az elmúlt évek alatt.

Az újraminősítési gyakorlat május 27-én délelőtt a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletese által elrendelt riasztással indult. A gyakorlat tervében 12 óra szerepelt a teljes alkalmazási készenlét elérésére, 8 óra a terepi gyakorlatra és a törzsvezetésre, majd az eredeti helyzet visszaállítása következett 28-án.

A Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes megyei igazgató által jóváhagyott gyakorlat felkészítési, levezetési terve szerint a minősítő bizottság Kis-Juhász Zsolt tű. alezredes megyei polgári védelmi főfelügyelő, Ossó János tű- ezredes bajai kirendeltségvezető és Bethlen Zsolt tű. alezredes kalocsai tűzoltóparancsnok voltak. A mentőcsoport valamennyi tagjának fekete árvízvédelmi gyakorló öltözetet biztosított a kirendeltség. A mentőcsapat tagjai a készenléti feladatok ellátása végett az éjszakát is a Duna partján töltöttek tábori körülmények között a gátőrház mellett.  

A végrehajtott árvízvédelmi feladatokat az állomány a hivatásos állomány irányítása, ellenőrzése mellet nagy szorgalommal szakszerűen hajtotta végre. Gyakorolták a buzgár elfogását, a bordás megtámasztás kiépítését, a fóliaterítést, a nyúlgát építést homokzsákokból, a Beaver típusú felfújható mobilgát telepítéséta Honda WT 40 X típusú szivattyú használatát, kezelését. A hartai önkéntes tűzoltók pedig bemutatót tartottak a habképző anyagok felhasználásából. A gyakorlat során alapvetően a mentőcsapat vízkárelhárítási komponense és a logisztikai komponens feladatai kerültek gyakorlásra, ellenőrzésre és sikeres minősítésre.

A gyakorlatot megtekintette Dr. Bedics Andrea asszony a Kalocsai Járási Hivatal hivatalvezetője, Mészáros Zoltán tű. alezredes a Bács-Kiskun Megyei polgári Védelmi Szövetség elnöke. Az MPVSZ a gyakorlat lebonyolításához anyagi segítséget nyújtott, a Szövetség képviseletében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MPVSZ szakmai alelnöke köszöntötte a minősítő gyakorlat résztvevőit, a látottak alapján nagyra értékelte a mentőcsapat tevékenységét, önkéntességüket, elkötelezettségüket a kalocsai járás lakosságának biztonsága érdekében.

A gyakorlat első napjának szakmai feladata a logisztikai biztosítás részét képező vacsora elfogyasztásával ért véget.

Dr. Muhoray Árpád