Ugrás a tartalomra Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség

Tisztújító közgyűlés

Megjelent: 2018. 02. 02.

A határozatképesség megállapítását követően a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása után a napirendi pontok elfogadására került sor.

A 2017. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót és a FB elnökének jelentését követően a jelen lévők egyhangúan elfogadták a 2017. évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletét.

Az elfogadott 2018. évi Munkaterv reális feladatokat tartalmazott, amelyek szinkronban van a Szövetség humán az anyagi lehetőségeivel.

A vezető tisztségviselők újraválasztásával markánsan megváltozott a vezetőség, az alábbiak szerint.

Elnök:                                     Mészáros Zoltán

Szakmai alelnök                     Gödön Sándor

Tiszteletbeli elnök                  Rausch Sándor

Bácsalmási koordinátor         Jakity Ágota

Bajai koordinátor                    Balatonné Sáfrány Erika

Kiskunhalasi koordinátor       Gémes Franciska

Kiskunmajsai koordinátor      Lakatos Tamás

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök:                                     Faludi Éva Szidónia 

Tag:                                        Munkácsy Sándor 

Tag:                                        Szűcs Ágnes

Az új elnök megköszönte az előző vezetés példaértékű tevékenységét, külön megemlítve a korábbi elnök Hajzer László és a tiszteletbeli elnök dr. Ferenczi István személyét, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a Szövetség megalapításától kezdve.

Az Alapszabály megújítását kettő ok indokolta. Egyrészt az aktuális jogszabályoknak való megfelelőség, másrészt az önként vállalt feladatai közé beemelte a kábítószer elleni küzdelmet.

Végezetül a jelenlévők megszavazták a bácsalmási ifjúsági tábornak helyez adó ingatlan – térítés ellenében történő – idő előtti visszaadását.